Estalvieu en el consum de llum: Il·luminació LED a la cabina

ascensors barcelona el prat

La majoria d’ascensors utilitzen fluorescents convencionals per a il·luminar la cabina. Aquests fluorescents estan encesos els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Es pot millorar la eficiència energètica de la il·luminació de la cabina amb unes petites millores, i aconseguir estalvis de fins al 95%.

Com aconseguir-ho?

  • Substituint els actuals fluorescents per tubs fluorescents LED.
  • Instal·lant un temporitzador que atenuï o apagui la llum de la cabina quan no es fa servir l’ascensor.

Un estalvi de fins al 95%. Per què?

  • Amb il·luminació convencional: El consum d’una cabina amb dos fluorescents de 18 W més reactàncies és de 60 W/hora. Això equival a 525,60 kW anuals (24 hores, 365 dies).
  • Amb il·luminació LED i sistema d’apagat: El consum d’una cabina amb dos tubs LED de 9 W (que proporcionen la mateixa intensitat lumínica que els de 18 W) i amb un temporitzador instal·lat és de 26,28 kW anuals (considerant un temps estimat d’ús real de 4 hores diàries amb el sistema apagat).

És possible, és senzill, és eficaç.