Política de Privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de ASPRAT ASCENSORS, S.L. (ASPRAT) i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de les dades personals dels nostres clients en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Per quines finalitats demanem les dades que li demanem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant de temps els conservem.
 • A què destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

Raó social: ASPRAT ASCENSORS, S.L. (ASPRAT)

NIF: B65826505

ADREÇA: C/ Aneto, 5, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona

Contacte: info@asprat.com

 

Qui són els col·lectius d’interessats?

Les dades de caràcter personal tractades són aquelles de:

 • Persones de que ens han proporcionat les seves dades en els diferents formularis de la web per fer consultes o obtenir informació sobre els nostres productes i serveis.
 • Visitants del lloc web

 

Amb quina finalitats i legitimització utilitzem les dades personals?

A ASPRAT tractem les dades personals per respondre a les demandes d’informació o respondre a les teves sol·licituds.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades per a les finalitats legítimes que s’indiquen a continuació.

 • Resposta a sol·licituds d’informació o de contacte

A ASPRAT utilitzarem les dades de contacte proporcionades per respondre a les seves sol·licituds i consultes respecte els nostres productes i serveis, ja siguin realitzades mitjançant el formulari disponible a la web o dirigides a les adreces de correu electrònic de contacte que hi ha publicades.

Dades tractades:

 • Dades d’identificació
 • Dades de contacte
 • Missatge enviat

Legitimització:

 • Interès legítim de ASPRAT per a aquest tractament de dades tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a rebre una resposta a les seves peticions.
 • Consentiment donat lliurement per l’interessat qui envia les seves dades mitjançant el formulari proporcionat específicament per a aquest propòsit.
 • Analítiques de visites al lloc web

Marevi fa ús de diverses tècniques per a recollir informació que pugui ser utilitzada per a obtenir dades analítiques de les visites i navegació per les pàgines dels nostre lloc web.

Aquestes analítiques es recolzen en l’ús de serveis externs que disposen de la seva pròpia política de privacitat: Google Analytics (https://policies.google.com/privacy?hl=ca).

És important remarcar que, tal com indiquen les seves polítiques de privacitat, aquestes empreses poden creuar les dades de navegació amb els seus registres interns per tal d’utilitzar-los per a la personalització d’anuncis, encara que no es tingui un compte registrat per als seus serveis.

Dades tractades:

 • Identificadors online, incloent cookies d’identificació
 • Adreces de protocol d’Internet (IP) i identificadors de dispositius.
 • Identificadors de clients
 • Informació continguda en les capçaleres HTTP de les sol·licituds enviades a través d’Internet tal com el tipus de dispositiu, sistema operatiu i navegador des del qual es visiten les pàgines.
 • Informació proporcionada pel navegador tal com l’idioma preferit, zona horària i altres.
 • Dades de navegació en el lloc web: pàgines visitades

Més informació a https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Legitimació:

 • Interès legítim de Marevi per obtenir informació analítica sobre l’ús del lloc web per part dels visitants.
 • Consentiment donat per l’ús de cookies i obtenció de dades de navegació.

A més de l’anterior, ASPRAT podrà dur a terme altres tractaments de les dades personals. En aquest cas l’interessat rebrà la informació necessària en relació a aquests tractaments i ASPRAT sol·licitarà el seu consentiment si així resulta necessari.

 

Durant quant de temps conservarà ASPRAT les dades?

En general, les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Entre d’altres, implica que ASPRAT conservarà les dades personals dels interessats pel temps que duri la vinculació amb nosaltres i, si s’escau,  durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, o per complir amb les obligacions legals que determini la legislació aplicable.

Un cop finalitzat l’esmentat termini, ASPRAT es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, destruir-les, bloquejar-les o anonimitzar-les en la mesura que sigui possible per a la finalitat per a la qual es conservessin.

 

A qui es comunicaran les dades?

Les dades personals no es cediran a tercers, llevat que sigui necessari per donar resposta a la sol·licitud, estiguem obligas per una llei o l’interessat ens hagis donat el seu consentiment.

També pot ser que comuniquem les dades a empreses que ens presten serveis relacionats amb l’activitat ordinària i administrativa de l’empresa en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació de serveis com ara, entre d’altres, proveïdors de serveis de correu electrònic, allotjament de serveis web, allotjament de servidors, serveis d’aplicacions de gestió en modalitat SaaS, arxiu de fitxers en el núvol i altres.

La prestació d’aquests serveis pot implicar el tractament de les dades personals per part d’empreses ubicades en països fora de l’Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades). Tanmateix, només es realitza amb països que ofereixen un nivell adequat de protecció o, en el cas d’entitats en els EUA, que estiguin acreditades en el marc de l’Escut de Privacitat UE-EUA. Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol del 2016 i hagin proporcionat garanties addicionals com ara Clàusules Contractuals Tipus (SCC en les seves sigles en anglès).

 

Quins són els drets dels interessats quan ens faciliten les teves dades?

En qualsevol moment l’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals tractades per ASPRAT, així com els d’oposició i limitació del seu tractament.

Aquests drets podran ser exercits gratuïtament per l’interessat, i si escau per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, adreçada a

 • Per correu electrònic: info@asprat.com
 • Per correu postal: C/ Aneto, 5, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona

En el cas de representació, s’haurà de provar mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la seva representació.

A més dels anteriors drets, l’interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada d’aquest. ASPRAT podrà continuar tractant les dades personals de l’interessat en la mesura que la llei aplicable ho permeti o persisteixi qualsevol altra legitimització que ho justifiqui.

ASPRAT recorda a l’interessat que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Actualització de les seves dades

És important que per tal de que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en elles. En cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes i les implicacions que pugui tenir en el seu tractament.

 

Seguretat en el tractament i custòdia de dades

ASPRAT declara que ha aplicat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir i poder demostrar que el tractament és conforme amb la legislació vigent i que es garanteix la protecció dels drets dels interessats.

Per a això ha implantat un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per tal de determinar y aplicar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

Ús de cookies (galetes)

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs web a Internet, fa servir cookies per millorar l’experiència de l’usuari. A la nostra Política de Cookies trobareu informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers.

Preguem llegeixi atentament la nostra Política de Cookies abans de continuar navegant al nostre lloc web.

 

Modificació de la Política de Privacitat

ASPRAT pot modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada perquè quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’interessat pugui confirmar el seu consentiment.