Política de Qualitat

La direcció d’ASPRAT ASCENSORS S.L. considera que la qualitat és un factor molt important per a la correcta gestió de l’empresa.
Entenem la gestió com un procés que engloba l’organització productiva i els recursos humans que la fan possible (personal de l’empresa i clients).

Per poder determinar els objectius generals és imprescindible tenir en compte el marc que regeix el sector de l’elevació, concretament la Directiva 2014/33 UE, la ITC AEM1 i la nova norma harmonitzada UNE-EN-81:20.

 

Objectius generals

Els objectius generals del sistema de qualitat d’ASPRAT ASCENSORS, S.L. són:

a) La fidelització del client complint amb els requisits del sistema i del propi client.

b) El sector de l’elevació està en constant canvi. Coneixement de les noves normatives i productes.

c) Potenciar la cohesió de totes les persones que formen part de l’equip d’Asprat Ascensors. Som un equip i estem orgullosos de formar part del projecte d’Asprat Ascensors.

d) Ser una referència en el sector de l’elevació a la província de Barcelona, per la qualitat del servei de manteniment i muntatge d’aparells elevadors. Asprat Ascensors ha de ser sinònim de qualitat i serietat.

e) Potenciar la formació de tots els empleats d’Asprat, especialment la tècnica, de manera que els operaris siguin autònoms a les seves àrees de responsabilitat i puguin oferir de manera directa i personalitzada un excel·lent servei al client.

 

Millora continua

De res serveix reflectir a un document els objectius generals de l’empresa, si no van acompanyats d’uns mecanismes que avaluïn (quantifiquin) l’assoliment d’aquests objectius i l’eficàcia del Sistema de Gestió de Qualitat que els emmarca. En aquest Manual de Qualitat quedaran definits de manera comprensible per a tots els nivells de l’organització, de manera que tot el personal d’ Asprat Ascensors estigui implicat en aquest procés de millora continua de l’organització i del sistema de gestió de la Qualitat que ens serveix de referència.