SERVEIS ASPRAT

Manteniment d'ascensors

Us oferim un programa integral de manteniment d’ascensors amb un servei de rescat les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. La nostra àrea d’acció abasta les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Al vostre servei

Les 24 hores del dia

Esteu satisfets amb el servei de manteniment i reparació que teniu actualment?
Els operaris d’ASPRAT Ascensors realitzen periòdicament una revisió del vostre ascensor. Comproven els elements susceptibles d’afectar a la seguretat i el correcte funcionament de l’aparell elevador. No podem evitar les avaries, però sí minimitzar el seu nombre.

Quan es produeix una avaria, el nostre personal tècnic disposa dels coneixements i equips necessaris per sol·lucionar-la amb rapidesa i eficàcia.

Disposem de diverses modalitats de contracte de manteniment d’ascensors en funció de les característiques de l’aparell elevador i les necessitats del client. Us oferim un servei de rescat les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i un servei de reparació en dies festius.

No pagueu més del necessari.

0
hores al dia
0
dies de l'any
0%
dels festius
disposeu de

Molts avantatges

ascensors barcelona el prat

Minimitzem
les avaries

Realitzem periòdicament una revisió del vostre ascensor. No podem evitar les avaries, però sí minimitzar el seu nombre.

ascensors barcelona el prat

Contractes
a mida

Disposem de diverses modalitats de contracte de manteniment en funció del tipus d’aparell elevador i les necessitats del client.

ascensors barcelona el prat

Les 24 hores
del dia

Us oferim un servei de rescat les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i un servei de reparació en dies festius.

Demaneu un pressupost

Ompliu aquest formulari per a demanar-nos un pressupost sense compromís o fer-nos qualsevol consulta.