plataformas_elevadoras


 
 

PLATAFORMES ELEVADORES

LA MILLOR SOL·LUCIÓ PER A CASES UNIFAMILIARS

 
ASPRAT Ascensors li elimina la impossibilitat d’accedir a les plantes superiors de la seva vivenda en cas de minusvalidesa o mobilitat reduïda instal·lant una plataforma elevadora (PEV).

Per les seves característiques tècniques aquests aparells s’instal·len fàcilment a qualsevol vivenda unifamiliar. Ens adaptem a l’espai disponible.
Disposem d’una àmplia gamma de cabines i posem a la seva disposició múltiples possibilitats d’accessos, dimensions i càrregues.

 

Demani un pressupost


LA NOSTRA GAMMA DE CABINES

Disponems de 4 models diferents de cabines per a les nostres plataformes elevadores: