AL SEU SERVEI LES 24 HORES DEL DIA

MANTENIMENT D’ASCENSORS

 
Està satisfet amb el servei de manteniment i reparació que té actualment?
Els operaris d’ASPRAT Ascensors realitzen periòdicament una revisió del seu ascensor. Comproven els elements susceptibles d’afectar a la seguretat i el correcte funcionament de l’aparell elevador. No podem evitar les avaries, però sí minimitzar el seu nombre.

Quan es produeix una avaria, el nostre personal tècnic disposa dels coneixements i equips materials necessaris per sol·lucionar-la amb rapidesa i eficàcia.

Disposem de diverses modalitats de contracte de manteniment d’ascensors en funció de les característiques de l’aparell elevador i les necessitats del client. Els oferim un servei de rescat les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i un servei de reparació en dies festius.

No pagui més del necessari.

 

Demani un pressupost

 

24

ATENCIÓ 24 HORES
933 708 151