ESTALVIÏ EN EL CONSUM DE LLUM: IL·LUMINACIÓ LED A LA CABINA

La majoria d’ascensors utilitzen fluorescents convencionals per a il·luminar la cabina. Aquests fluorescents estàn encesos els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Es pot millorar la eficiència energètica de la il·luminació de la cabina amb unes petites millores, i aconseguir estalvis de fins al 95%.

Com aconseguir-ho?
·Substituir els actuals fluorescents per tubs fluorescents LED.
·Instal·lar un temporitzador que atenuï o apagui la llum de la cabina quan no es fa servir l’ascensor.

Un estalvi de fins al 95%. Per què?
·Il·luminació convencional
·El consum d’una cabina amb dos fluorescents de 18 W més reactàncies és de 60W/hora. Això equival a 525,60 Kw anuals (24 hores 365 dies).

Il·luminació LED i sistema d’apagat
El consum d’una cabina amb dos tubs LED de 9W (que proporcionen la mateixa intensitat lumínica que els de 18W), i amb un temporitzador instal·lat és de 26,28 Kw anuals.*
*Considerant un temps estimar d’ús real de 4 hores diàries amb el sistema apagat.

És possible, és senzill, és eficaç.

Contacti amb nosaltres